Hoe kunnen we je helpen?

Fysiotherapeuten spelen een essentiële rol bij de revalidatie na COVID-19 van patiënten die blijvende beperkingen ondervinden in het bewegend functioneren. Dit heeft betrekking op zowel patiënten die zijn ontslagen uit het ziekenhuis (met of zonder opname op de Intensive Care) als patiënten die COVID-19 thuis hebben ervaren. Patiënten die (langdurig) op de IC opgenomen zijn geweest, vormen een kwetsbare groep met een buitengewoon lage fysieke belastbaarheid. In sommige gevallen gaat dit gepaard met mentale en/of cognitieve problemen. Dit neemt overigens niet weg dat een sterk verlaagd functioneren ook kan voorkomen bij patiënten die niet op de IC hebben gelegen. Hierbij kan sprake zijn van uiteenlopende klachten. Voorbeelden hiervan zijn ademhalingsproblemen, een verminderde conditie en mentale problemen. Het herstel van deze klachten kan maanden tot jaren duren. Goede begeleiding van een gespecialiseerd fysiotherapeut, ergotherapeut en diëtist zijn uiterst noodzakelijk.

Revalidatiespecialisten na COVID-19 bij FysioSupport

Therapeuten binnen FysioSupport die gespecialiseerd zijn in revalidatie na COVID-19 zijn Coert Comans en Jan Klap.